Hemen Fiyat Al

Saç ekimi, kafanın donör (verici) bölgesinden saç köklerinin teknolojik yöntemlerle alınarak kafanın saçsız alanına (alıcı bölgeye) implant edilmesidir. Saç ekimi teknikleri, tıbbi teknolojinin gelişim seyrine bağlı olarak sürekli gelişim göstermektedir. Ekim işleminin sağlıklı, kolay ve başarılı bir şekilde yapılması için yeni yöntemler geliştirilmiştir. FUE (Follicular Unit Extraction) tekniği bu yöntemlerden biridir. FUE yöntemi 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu yöntemde saç ekiminin daha çabuk ve uygulamanın daha kolay olması gibi avantajlar tedavi merkezlerinin dikkatini çekmiş ve eski yöntem FUT tekniği aşamalı olarak terkedilerek FUE yöntemine geçiş yapmıştır.

FUE yönteminde kesi yapılmadan nakledilecek saç folikülleri yani saç kökleri ve onu besleyen dokulardan oluşan üniteler özel olarak geliştirilmiş bir motor yardımıyla teker teker alınarak saçsız bölgeye transfer edilir. saçlar folikül adı verilen küçük üniteler içinde yer alır. FUE yönteminde saç folikülleri, doğrusal kesi yapmadan yuvarlak kesilerle alınır. Bu durum hekimin işini kolaylaştırır ve ona zaman kazandırır.

saç ekimi ve fue yöntemi

Transfer edilecek saç kökü, verici saha olarak kabul edilen iki kulak arasında kalan ve kulakların üzerindeki saçlı bölgeden alınır. FUE yönteminde saç kökleri yukarıda da bahsedildiği gibi özel olarak geliştirilmiş küçük motor yardımıyla yerlerinden alınır. Bu motor 0,7 ve 0,8 mm çapında yuvarlak kesi yapan özel uçlara sahiptir. Özel uçlar yardımıyla verici bölgeden nakledilmek üzere alınan her bir saç follikülü, greft olarak adlandırılır. Her bir greft, 2’li veya 3’lü saç hücresi içerebilir.

FUE yöntemiyle saç ekiminde hastaya lokal anestezi yapılır. Dolayısıyla tedavi alacak kişi, anestezi işlemi için vurulan iğne acısı dışında başka bir acı yaşamaz. Uygulama sırasında hastanın bilinci açıktır. Hasta yapılan işlemlerin her aşamasını izleyebilir, isterse gazete ve kitap okuyabilir.

FUE yöntemiyle saç ekiminde verici bölgedeki saç sıklığı ve tedavi edilecek alanın durumuna bağlı olarak her bir seansta 2000-5000 greft yani 4600 – 11500 saç teli nakli yapılabilmektedir. Ancak 5000 greftin bir seansta nakli teorik olarak mümkün olmakla birlikte bir kişiden nakil için bu kadar sayıda greftin alınması pratikte pek mümkün olmaz. Eğer emisyon işlemi mikromotor yerine manüel punch ile yapılıyorsa bir seansta alınacak greft sayısı daha da kısıtlı olur.

Nakil için ne kadar grefte ihtiyaç duyulacağı tedavi edilecek alanın genişliği ve açıklığı ile hastanın saç teli kalınlığına hatta saçın düz veya dalgalı oluşuna bağlı olarak değişir. Tedavi öncesi muayene ve saç analizi yapılarak nakil için ne kadar grefte ihtiyaç duyulacağına karar verilir.

FUE tekniğiyle yapılan saç ekiminde çok belirgin bir operasyon izi görülmez. Bununla birlikte saçların alındığı bölgede saçsız küçük alanlar ve açık renkli izler meydana gelebilir. Ancak, bu izler saçlar uzadığında hiçbir şekilde görünmez. Bundan dolayı FUE tekniği, iz bırakmayan bir yöntem olarak kabul edilir. Yetenekli bir hekim tarafından titiz ve özenli bir saç ekiminde operasyon izi daha da belirsiz bir hal alır. Mikro motor ince uçlarla, düşük devirde çalıştırılır ve kesi işlemi dokuya uygun bir açıyla ve uygun bir derinlikte yapılırsa verici bölgede operasyon izi pek kalmaz. Mikro motor özensiz kullanılır, devri yüksek tutulur ve kalın uçlarla çalışılırsa verici bölgede daha fazla bir tahribat oluşur. Bu durum daha fazla operasyon izi demektir. Bu yüzden, saç ekiminin uzman ve deneyimli hekimler tarafından, uygun teknolojik donanıma sahip tedavi merkezlerinde yapılması son derece önemlidir.


Saç Ekimi Öncesi Tavsiyeler

 • Eğer çalışıyorsanız, tedavi sonrası iyileşme sürecini evinizde istirahat ederek geçireceğinizi dikkate alarak saç ekiminden önce 7-10 günlük izin almalısınız.
 • Operasyondan önce gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız operasyonun en az bir hafta öncesinden bunu bırakmalısınız. Yine depresyon ilaçları, çeşitli gıda ve vitamin takviyeleri alıyorsanız doktor tavsiyesine bağlı olarak bunları da bırakmanız gerekebilir. Kısaca eğer tedavi olduğunuz başka hastalıklarınız ve kullandığınız ilaçlar varsa bu durumu tedaviyi yapan hekime ve saç ekimini yapacak hekime bildirmeli, size verilen tavsiyelere uymalısınız.
 • Operasyonun en az yedi gün öncesinden itibaren alkol kullanımını durdurmalısınız. Yine operasyonun en az bir gün öncesinden sigara içmeyi de durdurmuş olmalısınız.
 • Saç için kullanılan ürünler varsa bırakılmalıdır.
 • Operasyon için saç tıraşı olmaya gerek yoktur.
 • Operasyona giderken rahat giysiler tercih edilmelidir.
 • Operasyona giderken eğer sabah vakti ise kahvaltı yapılmalı, öğle vakti ise yemek yenilmelidir. Ancak, gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durmalıdır.

FUE Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

 • FUE tekniği ile saç ekimi, hem daha kolay hem de daha çabuk yapılır. Eğer verici bölgedeki saç sıklığı da uygunsa bir seansta 4600–11500 saç teli nakli yapılabilmektedir.
 • FUE tekniğinde doğrusal bir kesi işlemi yapılmadığından bistüri kullanımına da ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla kesi işlemi çok az olur ve dikiş gerekmez. Kesi işlemi 0,7 ile 0,8 mm’lik uçlarla dairevi şekilde yapılır. Bu nedenle operasyonun kolay ve çabuk gerçekleşir. İyileşme daha çabuk olur. Dikiş atılmadığından dikiş izi oluşmaz ve operasyon izi de daha az olur. Tedavi alan kişi, bir hafta 10 gün içinde aktif iş hayatına başlayabilir.
 • Bu işlemde çok az kesi işlemi (minimal invaziv) yapıldığından operasyon sonrası ağrı hissi ve operasyon stresi oluşmaz.

fue yöntemiyle saç ekimi

FUE Tekniğinin Aşamaları Nelerdir?

FUE tekniğiyle saç ekimi 4 aşamada gerçekleştirilir;

1- Operasyona hazırlık aşaması:

Bu aşama tedavi öncesi durum tespiti, fotoğraf çekimi, saçların alınacağı verici bölgenin ve ekim işleminin yapılacağı bölgenin belirlenmesi, saç uzunluğunun 1 mm’den daha kısa olacak şekilde saç tıraşı, lokal anestezi işlemlerini içerir. Birinci aşama yaklaşık bir saat kadar sürer.

2- Verici bölgeden saç köklerinin alınması:

0,7 veya 0,8 mm’lik özel uçlara sahip mini motor yardımıyla saç folikülleri anestezi uygulanmış olan verici sahadan alınır. Bu işlem yapılırken, verici sahada açıklıkların oluşmaması için saç kökleri belli aralıklarla alınır. Eğer saç kökleri verici sahadan homojen bir şekilde toplanmazsa saç köklerinin çok alındığı yerlerde dikkati çekecek şekilde seyrelmeler meydana gelecektir. İkinci aşama, toplanacak saç kökü sayısına bağlı olarak yaklaşık üç saat kadar sürer. Verici sahadan toplanan saç kökleri, +4 ile +10 C0 ısıda özel bir çözelti içinde tutulur.

3- Verici bölgeden alınan saç köklerinin yerleştirileceği kanalların açılması;

Bu aşamada öncelikle saç ekiminin yapılacağı alana lokal anestezi yapılır. Alınan saç köklerinin kalınlığına ve derinliğine bağlı olarak implantın yapılacağı kanallar açılır. Bu kanalların açıları ve yönleri doğal saçların açılarıyla ve yönleriyle uyumlu olmalıdır. Açılan kanalların yön ve açıları, doğal saçların yön ve açıları ile ne kadar uyumlu olursa, ekim sonrası çıkan saçlar o kadar doğal ve sağlıklı bir görüntüye sahip olacaktır. Kanal yön ve açıları iyi ayarlanamazsa ekimi yapılan saçların doğal saçlara uyumu iyi sağlanamaz. 

4- Ekim yapılacak alanda açılmış olan kanallara saç köklerinin yerleştirilmesi:

Son aşamadır. Bu aşama, ekim işleminin tamamlandığı aşamadır. Bu aşamaya kadar yapılan işlemler sırasında yorulan hastaya bu aşamada dinlenme ve yemek için 10-15 dakika düre verilebilir. Bu bölümde verici alandaki saç köklerinin alındığı yer bandajla kapatılır. Enfeksiyon riskine karşılık koruyucu amaçlı olarak antibiyotik kullanımı önerilir. Sancı varsa ağrı kesici kullanmakta bir sakınca yoktur. Bu aşamanın süresi de yaklaşık üç saattir. Buradan da anlaşılabileceği gibi FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi, gerçekleştirilen işleminin yoğunluğuna bağlı olarak 6 ile 9 saat sürer.

Ekimi yapılan saç köklerinin yerleştirildikleri bölgeye uyumu ve tutunması bir haftada tamamlanır. Bu süreçte saçlar avuç içi ve parmaklarla nazik bir şekilde yıkanabilir. Ancak, ilk üç gün yıkama yapılmaz. Yıkamada tırnaklar kullanılmaz. Ekimi yapılan saç köklerinden çıkan saçlar 2-3 hafta içinde uzama gösterir. Bundan sonra saçlarda dökülme görülür. Saçların bazen hepsi de dökülebilir. Ancak, bu durum geçicidir. Birkaç haftalık dinlenme evresinden sonra saçlar yeniden uzamaya başlar. Uzamanın tamamlanması ön bölgede 6-8 ay, tepe tarafında ise 8-12 ay içinde gerçekleşir.

FUE Tekniğiyle Yapılan Saç Ekiminden Sonra Saç Yıkama Nasıl Yapılmalıdır?

 • Operasyonun birinci veya ikinci gününde bandaj çıkartılır.
 • Saçlar üçüncü günden itibaren yıkanabilir. Saç yıkamada önerilen losyon ve şampuan kullanılmalıdır. Sürülen losyon avuç içini kullanarak dağıtılmalıdır. Bu sırada tırnaklar kullanılmamalıdır. Losyon sürüldükten sonra bir saat kadar beklenir. Daha sonra bu losyon ılık suyla yıkanır. Daha sonra ise hekimin önermiş olduğu şampuanla yıkama yapılır. Bu yıkama işlemi de avuç içi veya parmaklarla hafif dokunarak yapılmalıdır. Her seferinde ılık su kullanılmalı, şampuanın saçlardan uzaklaştırılması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Saç kurutma makinesi kullanılacaksa sıcak hava yerine ılık veya soğuk hava kullanılmalı ve manine uzaktan tutulmalıdır.
 • Anlatıldığı şekilde saç yıkamaları, 10 gün boyunca her gün günde bir defa olacak şekilde tekrar edilmelidir.
 • Yedinci günden itibaren operasyon bölgesindeki kabuklanmaların azalması, 10. Günden sonra ise bitmesi gerekir. Eğer 10. günden sonra hala kabuklanma varsa bunların çıkması için saçlar hafifçe bastırarak yıkanabilir. En fazla 15. gün sonunda kabuklanmaların tamamen kaybolması gerekir. Kabuklanmanın bir an önce bitmesi iyileşmeyi hızlandırır.

Saç Ekimi Sonrasındaki Tavsiyeler

 • İlk bir hafta-10 gün süreyle operasyon bölgesinin çarpma vurma gibi travmalardan iyi korunması gerekir
 • İlk 15 gün içerisinde denize, havuza girilmemeli, saunaya gidilmemelidir.
 • Özellikle ilk bir aylık sürede operasyon bölgesinin yoğun güneş ışığına karşı korunması gerekir. Bu süre içerisinde şapka kullanımı önerilir.
 • Operasyondan hemen sonra, verici alanda saç köklerinin alındığı yere yapılan bandajın ertesi gün veya ikinci gün alınması gerekir.
 • Saçlar saç ekiminin üçüncü gününden sonra yıkanabilir.
 • Saç yıkama her gün ve günde bir defa olacak şekilde yapılmalıdır.
 • Operasyon alanlarındaki kabuklanmanın 10. günde bitmesi gerekir. Bu sürenin sonunda hala kabuklanmaların olması iyileşme seyrini olumsuz etkiler. Kabuklanma 15 gün sonunda bitmezse hekime haber vermek gerekir.
Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara