Hemen Fiyat Al

Günümüzde saç ekimi için genellikle iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri FUE (Follicular Unit Extraction)  tekniği, bir diğeri ise FUT (Follicular Unit Transplantation) tekniğidir.

FUT tekniğiyle saç ekimi nasıl yapılır?

FUT (Follicular Unit Transplantation) tekniğiyle saç ekimi işleminde öncelikle, ense bölgeden bistüri kullanılarak şerit halinde saç köklerini içeren bir deri parçası alınır. Daha sonra saçlı deri parçasının çıkarıldığı alan dikiş atılarak kapatılır. Alınan şerit halindeki saçlı deri parçası özel mikroskop altında ve laboratuvar ortamında saç köklerini içeren ve greft adı verilen ünitelere ayrıştırılır. Toplanan bu greftler saçsız alana nakledilir. Ekim işleminin nakil aşaması FUE yöntemi ile aynıdır. FUT tekniğinde doğrusal bir kesi işlemi yapılmaktadır. 

fue tekniği ile saç ekimi

FUE tekniğiyle saç ekimi nasıl yapılır?

FUE (Follicular Unit Extraction) tekniğinde ise ense bölgesi ve kulakların üstündeki saçlı verici bölgeden sağlıklı saç kökleri, özel olarak geliştirilmiş mikro motor yardımıyla dairevi şekilde yapılan kesilerle teker teker çıkarılır ve saçsız bölgeye transfer edilir. Bu teknikte bistüri kullanılmaz, doğrusal bir kesi işlemi yapılmaz. FUE tekniği 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu yöntemde saç ekimi daha çabuk yapılmaktadır. Bu teknik iz bırakmayan ve iyileşmenin daha çabuk gerçekleştiği bir tekniktir. Bu avantajlarından dolayı günümüzde en çok kullanılan saç ekim tekniğidir.

FUT ve FUE teknikleri arasındaki farklar nelerdir?

FUE yönteminde, saç köklerini içerisinde barındıran saç folikülleri özel olarak geliştirilmiş özel uçları olan bir aletle dairesel olarak kesilerek teker teker yerinden çıkarılır. FUT yöntenminde ise saç folikülleri bir şerit halinde alınan saçlı deri parçasından ikinci bir laboratuvar çalışması ile çıkarılır.
 
FUT tekniğinde şerit halindeki saçlı deri ense bölgesinden bistüri kullanılan cerrahi operasyonla alınır. Alınan bu saçlı deri, kaliteli veya kalitesiz oluşlarına bakılmaksızın saç köklerine ayrıştırılır. Alınan saç köklerinin ancak % 80’i ekimi gerçekleştirilebilir kalitede çıkar ve ekimleri yapılır. FUE tekniğinde ise ihtiyaç olunan kaliteli saç kökleri seçilerek teker teker alınır ve alınan saç köklerinin tamamının ekimi gerçekleşir.
 
FUT tekniğinde, deri parçasının alındığı ense bölgesinde ince bir şerit şeklinde operasyon izi kalır. FUE tekniğinde doğrusal bir kesme işlemi yapılmadığından yara izi oluşmaz.
 
FUT tekniğinde yoğun kanama görülebilir. FUE tekniğinde ise kanama daha azdır.
 
FUT tekniğinde, alınan saçlı deri parçasından mikroskop altında ayrıştırılan saç kökleri ekim öncesinde yaklaşık 3-4 saat özel bir solüsyon içerisinde bekletilir. FUE tekniğinde ise saç kökleri verici bölgeden alınır alınmaz hiç bekletilmez, hemen ekimi yapılır.
 
FUT tekniği ile saç ekimi operasyonu sonrasında bir süre istirahat gerekir. FUE tekniğinde ise operasyon sonrası hemen aktif çalışmaya hayatına dönülebilir.
 
FUT tekniğinde operasyon bölgesine pansuman yapılması gerekir. FUE tekniğinde ise pansuman gerekmez ve iyileşme daha çabuk olur.
 
FUT tekniğinde ücretlendirme, ekilen greft sayısına bağlı değildir. FUE tekniğinde ise nakli gerçekleştirilen saç kökü sayısına göre bir ücretlendirme yapılabilir.
 
FUT tekniğinde kesi işlemi yapıldığından operasyon sonrası operasyon bölgesinde sancı ve uyuşma hissedilebilir FUE tekniğinde ise operasyon sonrası süreçte herhangi bir ağrı yaşanmaz.

Saç dökülmesi sorununda kesin tedavi yöntemi nedir?

Bazı geçici saç dökülmeleri, dökülmenin sebeplerini ortadan kaldırarak tedavi edilebilir. Geçici dökülmelerin bazıları ise ilaçla tedavi edilebilir. Yine dökülme öncesinde erken dönemde yapılan mezoterapi, lazer tedavisi gibi bazı uygulamalar saç dökülmesini geciktirebilir. Ancak kalıcı dökülme gerçekleştikten sonra yapılan bu tür tedaviler sonuç vermez. Çünkü kalıcı dökülmelerde saç kökü hayatiyetini yitirir. Kalıcı saç dökülmesinde, dökülen saçların yerine aynı köklerden yeniden saç oluşumunun başlatılması günümüz tıbbi koşullarında henüz mümkün değildir. Dökülen alanda yeniden saç oluşumunun başlatılması ancak, bu bölgeye kafanın saçlı gölgesinden saç kökü nakli ile mümkündür.  Bu yöntem ise saç ekimi olarak bilinmektedir.
 
Tıbbın etik kuralları gereği hastalıklarda cerrahi müdahaleden önce ilaç tedavileri denenir. Günümüzde birçok doktor, genç yaşta saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerde öncelikle saç köklerini güçlendiren yardımcı tedavileri uygulamakta, ilk etapta saç ekimini tercih etmemektedir. Diğer yöntemlerden sonuç alınmadığı durumlarda saç ekimi düşünülür.

Saç ekimi teknikleriyle tek seansta ekim işlemi tamamlanır mı? 

Saç ekimi operasyonu, genellikle aynı günde ve tek seansta tamamlanır. Ancak, ekim yapılacak alanın genişliği ile verici alanın durumuna bağlı olarak saç ekimi birkaç seansta da yapılabilir. Saç açıklığı fazla ise saçların sıklaştırılması için ikinci veya üçüncü ekim işlemi yaptırılabilir. Bu işlem için verici alanda yeterli sıklıkta, nakledilebilir saç kökünün bulunması gerekir.

saç ekim tekniğinde fue uygulaması

Saç ekiminde hangi tekniğin kullanılacağına ben karar verebilir miyim?

Bu soru, saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği bir konudur. Operasyonda hangi tekniğin kullanılacağını detaylı muayene, gerekli testler ve tetkikler sonunda uzman doktor belirler. Saç ekimi yaptıracak kişinin vücut direnci, saç ekimi yapılacak derinin durumu, verici bölgedeki saç sıklığı gibi durumlar değerlendirilerek uzman doktor tarafından kişiye en uygun gelen ekim yöntemi seçilmektedir. Fakat günümüzde bazı avantajlarından dolayı FUE tekniğini daha çok tercih edilmektedir.

Saç ekimi nasıl bir ortamda yapılmalıdır?

Saç ekimi, estetik bir operasyon gibi gözükse de neticede bir takım cerrahi uygulamalardan ibarettir. Bunun için saç ekimi yapılacak yerin hijyenik olması gerekir. Saç ekiminde ileri teknoloji ürünü aletler de kullanıldığından tedavi merkezi bu cihazlar yönünden donanımlı olmalıdır.  Ülkemizde bu merkezler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta ve denetlenmektedir. Sağlık merkezi seçiminde bu durum da sorgulanmalıdır.
 
Saç ekimi ile ilgili her konuda seçici davranmalı, doktor ve tedavi merkezi iyice araştırılarak seçilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz 

Saç ekimi tekniklerinin risk oranı nedir?

En çok kullanılan saç ekim teknikleri olan FUT ve FUE tekniklerinin her ikisinin de çok fazla riski bulunmamaktadır. Fakat her cerrahi müdahalede olduğu gibi risk olasılığı hiçbir zaman sıfır değildir, ufak da olsa risk olasılığı vardır.
 
Riskleri en aza indirmek için hekim ve tedavi merkezinin seçimi titizlikle yapıldıktan sonra operasyon öncesinde bütün tetkikler yapılmalı, operasyon sonrasında da hekim tarafından yapılan bütün tavsiyelere uyulmalıdır.

FUT ve FUE tekniğiyle yapılan saç ekiminde ne kadar acı çekerim?

Her iki teknikte de ekim işlemi, lokal anestezi ile yapıldığından operasyon sırasında ağrı ve acı hissedilmez. Hastaya tedavi seansı esnasında kitap, gazete okuma şansı bile verilmektedir. Ancak FUT yönteminde doğrusal kesikler olacağı için operasyon sonrasında özellikle ağrı eşiği düşük olan hastalarda birkaç gün ağrı hissedilebilir.

FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi işlemi ne kadar başarılı olur?

Tıp dünyasının saç ekimi ile alakalı olarak en son buluşu olan FUE yöntemi ile saç ekimi her geçen gün daha da gelişmektedir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda saç ektirme talepleri tüm dünyada hızla artmaktadır. FUE tekniği tüm dünyaya yaygın kullanım alanına sahiptir.  FUE cihazı sayesinde saç kökleri (greftler) sanıldığından çok daha ince iğneler ile alınmakta ve ekim yapılacak bölgeye transfer edilmektedir. İğneler o kadar incedirler ki hiçbir şekilde can yakmazlar. Kesi alanı olmadığından kişi kendini iyi hisseder, ayrıca her hangi bir dikiş işlemi gerektirecek yara oluşmaz. Operasyondan sonra iyileşme çabuk gerçekleşir ve her hangi bir iz oluşmaz. Saç ekimi işlemlerinde başarı ekim tekniğinden daha çok saç ekimi merkezinin imkânları ve kalitesi ile ekimi gerçekleştiren doktorun alanında kendini ispatlamış uzman bir doktor olmasına bağlıdır. Artık saç ekiminde yeni bir çağ başlıyor. Başarı oranı yüksek saç ekimi teknikleri ile artık sizler de hayata gülümseyerek pozitif enerji ile bakabileceksiniz.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara