Hemen Fiyat Al

FUE (Follicular Unit Extraction) yöntemi 2006 yılından beri yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Uygulanması kolay ve çabuk olduğundan tercih edilir. FUE yönteminde, saç folikülleri olarak adlandırılan ve saç köklerini içinde barındıran üniteler dairevi bir şekilde yerinden çıkarılır. Bu anaçla geliştirilmiş mikro motor ve özel uçlar kullanılır.

FUT (Follicular Unit Transplantation) yöntenminde ise saç folikülleri dağrusal bir kesi yapılarak alınan doku içerinden ikinci bir laboratuvar çalışması ile çıkarılır.

fut ve fue teknikleri

FUE Tekniği Nedir?

FUE (Follicular Unit Extraction) tekniği FUT tekniğinden sonra geliştirilen bir saç ekim tekniktir. İlk olarak 2003 yılında uygulanmıştır.

FUE tekniğinde verici bölge olan ense ve kulak üstündeki saçlı alanda bulunan kaliteli saç kökleri teker teker yuvarlak halka şekildeki kesilerle yerinden çıkarılmaktadır. Bu yöntemde işlem çok seri bir şekilde yapılabilmektedir. Dolayısıyla FUE tekniği, birim zaman diliminde çok fazla sayıda greftin alınarak saçsız bölgeye nakline imkan verir. Greft, içinde saç kökü barındıran ünitedir.

FUE tekniği ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Herhangi bir doğrusal kesik olmadığından dolayı dikiş atma ihtiyacı yoktur. FUE Tekniği en çok tercih edilen saç ekim tekniğidir.

FUT Tekniği nedir? 

FUT ( follicular unit transfer) Tekniği saç ekiminde kullanılan bir yöntemdir. FUT tekniğinde saç köklerinin verici bölgeden alınması işlemi bistüri yardımıyla doğrusal bir şerit halinde deri bir saçlı deri flebinin alınması, daha sonra, alınan bu parça içerisinden özel mikroskop altında saç köklerini içeren foliküllerin çıkarılması şekline yapılır. Şerit halinde deri parçası alınan kısım dikilerek kapatılır. Bu dikiş 15 gün sonra alınır.

FUT Tekniği ve FUE Tekniği arasındaki farklar

 Her ne kadar saç ekimi yöntemleri birbirine benzer gibi görünse de uygulamalar farklılık göstermektedir. FUT ve FUE arasındaki bazı farklılıklar;

 • FUT tekniğinde; saçların ense kökünden bütün olarak alınması için cerrahi operasyon gerekir. FUT tekniğinde; ense kısmından doğrusal kesi atılarak şerit şekilde saçlı deri parçasının alımı yapılır. Alınan bu doku, kaliteli veya kalitesiz saç kökü ayırt edilmeksizin içerisinde saç kökleri bulunan foliküllere ayrılır. Bu işlem mikroskop altında yapılır. Alınan foliküller, saçsız bölgelere ekilir.
 • FUE tekniğinde; ihtiyaç olunan saç kökleri cerrahi operasyona maruz kalmadan 0,6 mm’lik aletler ile seçilerek alınır ve herhangi bir kesi atılmasına gerek yoktur.
 • FUT tekniğinde; saçların alındığı ense bölgesinde deri parçasının alındığı alanda ince bir şerit şeklinde operasyon izi kalabilir.
 • FUE tekniğinde; doğrusal bir kesme işlemi yapılmadığından dolayı yara izi oluşmaz.
 • FUT tekniğinde; yoğun kanama olabilir.
 • FUE tekniğinde; oldukça az miktarda olan kanama ile işlem bitirilir.
 • FUT tekniğinde, ense bölümünden alınan doku parçasından saç kökleri çıkarılır ve kaliteli olanlar ayıklanır. Alınan saçların yaklaşık olarak %80 oranında ekilmi gerçekleşir.
 • FUE tekniğinde ise saçların alımında kaliteli saç kökleri seçilerek alınır ve alınan saç köklerinin tamamının ekimi gerçekleşir.
 • Birim zaman diliminde FUT tekniği ile cm çapındaki bölgeye 60 kök ekimi yapılabilir. FUE tekniğinde ise bu sayı 140-160 köktür.
 • FUT tekniğinde, alınan doku içerisinden saç kökleri özel mikroskop altında saç köklerine parçalanır. Alınan kökler ekim öncesinde yaklaşık olarak 3-4 saat özel bir solisyon içerisinde bekletilir.
 • FUE tekniğinde saç köklerinin verici bölgeden alınır alınmaz hiç bekletilmeden ekimi gerçekleştirilir.
 • FUT tekniğinde ekimi yapılan saç köklerinden ortalama olarak %80’i canlı kalır ve faaliyet gösterir. FUE tekniğinde ise ekilen 100 saç kökünden 95’i canlı kalır ve faaliyet gösterir.
 • FUT tekniğinde saç ekimi sonrasında yaklaşık iki hafta istirahat gerekir. FUE tekniğinde ise aktif çalışmaya hayatına operasyon sonrası hemen dönülebilir.
 • FUT tekniğinde operasyon sonrası pansuman yapılması gerekir ve iyileşme vakit alır. FUE tekniğinde işe fazla bir kesi işlemi yapılmadığından dolayı pansuman gerekmez, iyileşme daha çabuk gerçekleşir.
 • FUT tekniğinde ücretlendirme ekilen greft sayısına bağlı olmaksızın sabittir. FUE tekniğinde ise ekimi gerçekleştirilen greft sayısına göre bir ücretlendirme yapılır.
 • FUT tekniğinde; saç diplerinde çukurluklar oluşur. FUE tekniğinde ise saç ekimi yapılacak kanalların derinliği iyi ayarlanırsa saç dipleri doğal yapısını korur.
 • FUT tekniğinde eğer ikinci seans yapılacaksa bu seans aylar sonra yapılabilir. FUE tekniğinde ise ikinci seans daha kısa bir sürenin sonunda yapılabilmektedir.
 • FUT tekniğinde kesi işlemi yapıldığından operasyon sonrasında sancı hissedilebilir ve bir süre ağrı kesici kullanması gerekir. FUE tekniğinde ise doğrusal bir kesi işlemi yapıldığından operasyon sonrası dönemde herhangi bir sancı duyulmaz ve ağrı kesici kullanılmasına gerek yoktur.
 • FUT tekniğinde anestezi işlemi için kullanılacak ilaç dozu daha yüksek tutulur. FUE tekniğinde ise bistüri ile kesme işlemi yapılmadığından dolayı ekim işlemi sırasında daha az miktarda anestezi ilaçlarına ihtiyaç duyulur.
 • FUT tekniğinde; iyileşme sonrasında yeni saçlar çıkarken kıl dönmesi sorunu yaşanır. FUE tekniğinde bu sorun yaşanmaz veya daha az düzeyde yaşanır.
 • FUT tekniğinde operasyon sonrasında başın daha iyi korunması ve kişinin baş kısmını zorlayacak olan bazı spor aktivitelerinin 2 hafta süre ile yapılmaması gerekir. FUE tekniğinde operasyondan sonraki gün bile bazı spor faaliyetleri yapılabilir.
 • FUT tekniğinde operasyon sonrasında yüz ve gözlerde şişlik oluşabilir. FUE tekniğinde ise yüz veya göz bölgesinde herhangi bir şişlik oluşmaz.
Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara