Hemen Fiyat Al

Saç dökülmesi ve nedenleri

Saç dökülmesi, normal yenilenmeden farklı olarak çok sayıda saç teli kaybı sonunda başın belirli bölgelerinde derinin çıplak veya seyrek saçlı bir görünüm kazanması halidir. Saç dökülmesi, hem kadınları hem de erkekleri etkiler. Saç dökülmesinin en önemli nedeni hormonal ve genetik faktörlerdir.

Bunun dışında, üzüntü, stres gibi duygusal etmenler, çeşitli hatalıklar, beslenme bozuklukları, mevsim geçişleri gibi çevresel etkenler de saç dökülmesine sebep olabilir.

Saç dökülmesinin en iyi sonuç veren tedavisi saç ekimi yaptırmaktır. Saç ekimi, FUE ve FUT teknikleriyle verici (donör) saha olarak adlandırılan saçlı bölgeden sağlıklı saç köklerinin alınarak saçların döküldüğü bölgeye transfer edilmesidir.

Saç ekimin kullanılan teknikler

FUE (Follicular Unit Extraction) tekniği: FUE tekniğiyle saç ekimi işlemi, verici saha olarak adlandırılan iki kulak arasındaki ve kulakların üstündeki saçlı bölgeden sağlıklı saç köklerini içerisinde barındıran saç foliküllerinin özel olarak geliştirilmiş mikro motor yardımıyla dairevi şekilde teker teker çıkarılarak saçsız bölgeye transfer edilmesidir.

FUT (Follicular Unit Transplantation) tekniği: FUT tekniğiyle saç ekimi işlemi ise, iki kulak arasındaki ve kulakların üstündeki verici bölgeden bistüri kullanılarak doğrusal kesi işlemi ile saç köklerini içeren doku şeridinin çıkarılması şeklinde yapılır. Daha sonra doğrusal kesi yapılan bu alan dikiş atılarak kapatılır. Alınan dokudan, özel mikroskop altında saç köklerini içeren ve greft adı verilen parçalar ayrıştırılır.

FUE ve FUT yöntemleri, sadece saç köklerinin çıkarılması bakımından farklılık arz eder. Elde edilmiş olan greftler, saçsız alanda açılan ince kanallara yerleştirilmektedir. Her iki yöntemde de operasyon bölgesine lokal anestezi yapılır.

Saç ekimi işleminden önce muayene

Saç ekimi tedavisinde öncelikle tedavi olacak kişinin beklentileri göz önüne alınarak hasta muayene edilir. Verici bölgenin saç sıklığı ve yüz ölçümü ile nakil yapılacak alanın açıklığı ve yüz ölçümü hastanın ihtiyaçları ve beklentileriyle birlikte değerlendirilir. Nakil için kaç adet ünitenin yani greftin toplanabileceği, toplanan bu greft sayısının nakil yapılacak alanın kapatılmasına yetip yetmeyeceği, ve mevcut koşullarda yapılacak saç ekiminin hastanın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı değerlendirilir. Tedavinin yapılmasına karar verilirse bu işlemin kaç seansta yapılacağına karar verilir. Saç ekiminde iki seans arasındaki süre en az altı ay olmalıdır.
Saç ekimi öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Saç ekiminde başarılı bir sonucu belirleyen kriterler nelerdir?

 • Verici bölgedeki saç sıklığı ve saç teli kalınlığı
 • Verici bölgedeki saçlı alanın büyüklüğü yani yüz ölçümü
 • Verici ve nakil yapılacak bölgede cilt ve saç hücrelerinin sağlığı
 • Kişinin genel sağlığı
 • Nakil yapılacak alının büyüklüğü
 • Saç ekimini yapacak hekim ve ekibinin tecrübesi
 • Saç ekimini yaptıran kişinin hekim önerilerine uymada göstereceği titizlik

Saç ekimi sonrası doğal bir görünümün elde edilmesi için neler yapılmalıdır?

 • Saç ekiminde doğal görünümün ortaya çıkmasını etkileyen en önemli hususlar:
 • Ön saç çizgisinin konumu,
 • Saç köklerinin yerleştirildiği kanalların açıları,
 • Kanal açılarının yönü,
 • Açılan kanalların genişliği ve derinliği

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekiminde doğal görünümü etkileyen en önemli husus ön saç çizgisinin doğru belirlenmesidir. Ön saç çizgisi, hastanın yüz şekli, ekim yapılacak alanın biçimi, çene alt ucu ile burun ve kaş burun arasındaki mesafe göz önüne alınarak belirlenir. Ön saç çizgisi, iki kaş hizasının 7-11 cm yukarısından başlar. Ön saç çizgisine açılacak kanallar cilt yüzeyi ile dar açı yapacak şekilde açılmalıdır ve bu açının yönü de ileri doru olmalıdır. Başın önünden geriye doğru gidildikçe kanalların açıları arttırılmalıdır. Ön saç çizgisinin alın köşeleri ile kesişme noktaları dar açılı olmalıdır.

Açılacak kanalların derinlikleri normalden az veya fazla olmamalıdır. Kanalların genişliği greftlerin kalınlığı ile uyumlu olmalıdır. Kanalların derinlikleri gireft boyu ile eşit olmalıdır. Kanalların greft boyuna göre kısa olması durumunda kanala yerleştirilen greftin üst bölümü cilt yüzeyinin dışında kalır. Bu durumda greft çevresel etkilere daha fazla maruz kalacaktır. Ekilen greftlerin kalınlığı ve kanalların kalınlığı da aynı olmalıdır. Kanal kalınlığı gireft kalınlığından az olursa görüntü doğallığı bozulur ve çim adam denilen bir görüntü oluşur.

Tepe bölgesindeki saçların dönüş yerleri de iyi ayarlanmalıdır. Kısaca kalıcı ve doğal bir görüntüsü için kanallar uygun açı, yön ve derinlikte açılmalı ve açılan bu kanallara gireftler hatasız şekilde yerleştirilmelidir. Saç ekiminde hekimin tecrübesi yanında el becerisi ve tasarım yeteneği de önemlidir. 6 ay içerisinde ekim yapılan köklerin %80’inden yeni saçlar çıkmış olacaktır. Çıkışın %100 tamamlanması ve uzaması bir yılda ancak tamamlanır. Bir yılın sonunda operasyon izleri de kaybolur.

Yoğun saç ekimi nasıl yapılır?

Saç dökülmesi sorunu olmayan bir insanda doğal saç yoğunluğu yaklaşık olarak cm2’de 70 – 100 saç teli kadardır. Bu yoğunluktaki saç telinin yarısı ve fazlasının dökülmesi durumunda, saçlı alanda oluşan açılma dışarıdan bakıldığında fark edilecek hale gelir. Dolayısıyla tamamen saçsız hale gelmiş bir alana cm2’ye 50 tane saç teli ekimi yapılırsa, bu alana saçlı bir görünüm kazandırılabilir. Bunun için saç ekiminde cm2’ye 30-40 greftin ekimi yapışırsa ki yaklaşık 65-88 saç teli demektir, yoğun ekim (dense packing) yapılmış demektir.

Yoğun saç ekimi için verici sahanın saç yoğunluğunun yeterli olması gerekir. Verici sahanın, saç ekimi yapılacak alanın kapatılabilmesi için yeterli bir yüzeye ve saç yoğunluğuna sahip olup olmadığına, saç ekimini yapacak olan doktor, operasyon öncesi muayene ile karar verir.

Bu muayenede saç telinin kalınlığı, düz, kıvırcık veya dalgalı olma durumu da dikkate alınır. Çünkü aynı sayıda saç teli ekimi yapılsa bile saç telinin yapısı ve kalınlığı ortaya çıkacak görüntüyü etkiler. Saç teli kıvırcık veya dalgalı ise cm2’ye daha az ekim yapılarak tatminkar yoğunlukla bir görüntü elde edilebilir. Kişinin saç teli düz ve ince ise aynı yoğunlukla bir görüntüyü elde edebilmek için cm2’ye daha fazla saç ekimi yapmak gerekir.

Yoğun saç ekiminin yapılabilmesi için birim alana çok sayıda kanal açılması gerekir. Bunu sağlayabilmek için de ince slitlerle çalışılmalıdır. Eğer yoğun bir saç ekimi için kalın slitlerler ile çalışılırsa ekim yapılan alanda doku zedelenmesi fazla olacaktır. Bu durum nekroz oluşumuna yol açabilir. Bu yüzden açılacak kanal sayısı gözetilerek uygun kalınlıktaki punchlar ve slitlerle çalışılmalıdır.

Tepe bölgesine saç ekimi nasıl olur?

Kafanın tepe bölgesine saç ekimi ön bölgeye yapılan saç ekiminden daha kolaydır, daha az efor gerektirir. Ancak bu durum, doğal bir görüntü için bu bölgenin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tepe bölgesi, saçların yönlerinin sürekli değiştiği bir alandır. Ekilecek köklere verilecek uygun yön ve açı, saç ekimi sonrasında doğal görünümün en önemli belirleyicisi olduğuna göre elbette bu alanda da titiz bir çalışma yapılmasını gerektirir.

Saç ekimi ne kadar sürer?

Saç ekimi operasyonu, çok uzun süren operasyonlar sınıfında yer almasa da hazırlık süreci dahil 6-9 saat sürebilir. Bu süre saçsız alanın büyüklüğüne göre artar veya azalır. Saç ekim işlemi bazen iki seans halinde de yapılabilir.

FUE tekniği ile saç ekimi, çok az kesi işlemi yapıldığından bazı avantajlara sahiptir. Bu avantajların en önemlisi saç ekiminin kolay ve çabuk ve acısız yapılmasıdır. Bu teknikte dikiş işlemine ihtiyaç olmaz, iyileşme de daha hızlı gerçekleşir. Bütün bu avantajlar operasyon süresini kısaltan faktörlerdir.

Saç özelliğine göre saç ekimi ve süresi

Saçın özellikleri, saç ekiminin süresini etkiler. Saçların dalgalı, saç telinin kalın olması, saçın koyu renkli olması durumunda daha az sayıda gireftin ekimi ile tatminkar sonuçlar alınabildiğinden operasyon süresini kısaltır. Saçsız alanın azlığı da yapılan işlemi ve operasyon süresini azaltacaktır. Saç telinin çok ince, düz ve açık renkli olması operasyon süresini hatta bazen yapılacak seans sayısını artırır. Operasyon süresi doğrudan başarıyı tayin eden bir ölçü değildir.

Saç ekimi öncesi hazırlıklar

Saç ekimine yaptıracak kişi operasyonun bir hafta öncesinden kendini hazırlamalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlar kesilmeli, alkol ve sigara kullanılıyorsa bunlar da kesilmelidir.

Alkol ve sigaranın dolaşım bozukluklarına neden olduğu unutulmamalıdır. Alkol ve sigara kullanımı başarılı sonuç alınmasını olumsuz etkiler. Operasyona gitmeden önce saçlar yıkanmış olmalı saçlara sprey gibi kimyasallar sürülmemelidir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara