Hemen Fiyat Al

Başarı oranına geçmeden önce başarının ölçütü nedir sorusuna cevap aramak gerekir. Saç ekimi yapılan bölge, belli bir sıklıkta ve doğal görünüyorsa ekim başarılıdır. Bir saç ekiminin başarılı olup olmadığını anlayabilmek için ortaya çıkan sonucun doğallığına bakmak gerekir. Başarılı bir saç ekiminde dışarıdan bakıldığında ekim yapıldığı anlaşılmamalıdır.

Saç ekimi operasyonlarında başarı oranları, hastanın duruna en uygun yöntem seçilmiş olması koşuluyla, ekim tekniğinden çok fazla etkilenmez. En çok kullanılan FUT ve FUE tekniklerinde başarı oranları aynıdır. Gelişen tıp teknikleri sayesinde saç ekiminden günümüzde %99’lara varan oranda başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Saç ekim işleminin başarısını etkileyen faktörler; saç ekimi yapan uzman hekimin eğitimi, tecrübesi, temel tıp bilimlerindeki bilgi düzeyi, saç ekimi yaptıracak kişinin saç teli kalınlığından saç rengine varıncaya kadarki saç özellikleri, dökülme durumu, saçların alınacağı bölgedeki saç sıklığı, ekim yapılacak bölgenin genişliği gibi faktörlerdir.

Saç ekimini kimler yapmalıdır?

Saç ekimi cerrahi bir işlem olup, aynı zamanda da estetik bir operasyondur. Dolayısıyla bu işlemi cerrahinin bir alt kolu diyebileceğimiz plastik cerrahide uzmanlaşmış hekimlerin yapması gerekir. Dermatologlar saç ekimi yapmaktadır. Günümüzde saç ekimini başka branşlardan hekimler de yapmaktadır. Hatta teknisyen veya tekniker düzeyindeki başka sağlık çalışanlarının da saç ekimi yaptığı görülmektedir. Ancak böyle birine saç ekimi yaptırmanın hasta için bir risk olduğunu belirtmemiz gerekir.

Saç ekiminde ilk iş hastanın bu işlemi yapan bir hekimle temasa geçmesidir. Hastalar bu işlemi yaparken çok seçici davranmaları, hekimi araştırmaları gerekir. Çünkü saç ekiminde başarıyı etkileyen faktörlerin başında hekim faktörü ilk sırada gelir. Hekim tecrübesi, eğitimi, anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri bilgisi, hatta tasarım yeteneği doğal bir görüntünün ortaya çıkmasında etkilidir.

Saç ekimi yapılacak merkezin önemi nedir?

Saç ekiminde başarı oranını etkileyen faktörlerden biri de saç ekiminin yapılacağı sağlık merkezinin özelliklerdir. Sağlık merkezinin belirlenmesinde çok özenli ve seçici davranmalısınız. Aksi takdirde saç ekiminden beklediğiniz sonucu alamazsınız, hatta daha kötü sonuçlarla yüz yüze gelebilirsiniz.

Sağlık merkezi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

 • Sağlık Bakanlığından gerekli çalışma izinlerini almış ve Bakanlık tarafından rutin denetimleri yapılıyor olmalıdır.
 • Yeterince uzman hekimin çalışıyor olması gerekir
 • Sağlık merkezi binasında, hiçbir surette başka amaca yönelik faaliyet gösteren işyeri ve benzeri birimler bulunmamalı
 • Sağlık merkezi gürültü, hava ve su kirliliği bulunmayan yerlerde kurulmuş olmalı, etrafında çevreyi kirleten sanayi kuruluşu ve gayrı sıhhi müesseseler bulunmamalıdır.
 • Hekimler adına çalışma belgesi düzenlenmiş olmalı ve bu çalışma belgeleri ile çalışan hekimlerin diploma ve uzmanlık belgeleri poliklinik odasında hastalar tarafından görebilecek bir yere asılmış olmalıdır. Hekimler dışında diğer sağlık çalışanlarının da çalışma belgeleri bulunmalıdır.Saç ekiminde cerrahi uygulamalar yapıldığından tedavi olacağınız sağlık merkezinin bu işlem için düzenlenmiş temiz ve hijyenik, ileri teknoloji ürünü cihazlara sahip bir biriminin olması gerekir.
  Mega saç ekimi nedir?

Başarılı bir saç ekimi nasıl yapılır?

Bir saç ekiminin başarılı olup olmadığının öncelikli ölçütü, ortaya çıkan sonucun doğallığıdır. Bunu da tayin eden faktör, ön saç çizgisinin doğru tasarlanmasıdır. kişinin kafa ve yüz şekli, yaşı gibi birçok farklı etkene göre değişebilen ön saç çizgisinin, uygun bir şekilde belirlenmesi başarılı bir saç ekiminin en önemli göstergesidir.

Günümüzde saç ekiminde en çok kullanılan FUT ve FUE teknikleridir. Operasyonda hangi tekniğin kullanılacağını doktor belirler. doktor operasyon tekniğine karar verirken hastanın vücut direnci, saç ekimi yapılacak cildin durumu, dökülme tipi, ensedeki saç sıklığı, yapılan muayene ve tetkikler, saç analizlerini değerlendirir ve bu değerlendirmeler sonunda hasta için en uygun tekniği belirler. Günümüzde saç ekim operasyonları genellikle FUE tekniği ile yapılmaktadır. Başarılı bir saç ekimi için doktorun sorumluluğu hasta için en iyi ekim yöntemi belirlemek ve bu işlemi özenle yapmaktır.

Operasyonun başarısı için hekim sorumluluğu yanında sağlık merkezi ve hastanın sorumluluğu da vardır. Operasyon öncesi kişinin motivasyonu, kendisini operasyona hazırlaması, hekim direktiflerini dinlemesi ve bunlara harfiyen uyması başarılı bir operasyonun ortaya çıkmasında kişiye düşen sorumluluklardır. Kişiye bağlı olan ancak, kişinin elinde olmayan bazı özellikler de saç ekiminde başarıyı etkiler. Bunlar: kişinin saç teli kalınlığı, saç rengi, saç yapısı, dökülme durumu, saçların alınacağı bölgedeki saç sıklığı, ekim yapılacak bölgenin genişliğidir.

Hastalar, hekim ve sağlık merkezinin seçiminde genellikle fiyat odaklı düşünmektedirler. Oysa ekimin kim tarafından hangi sağlık merkezinde yapılacağı başarılı bir ekim için birinci öncelik olmalıdır.

Hangi teknikle saç ekimi yaptırmak daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar?

Günümüzde saç ekiminde kullanılan en yaygın teknikler FUT ve FUE teknikleridir. Operasyonda hangi tekniğin kullanılacağı hastanın durumuna göre belirlenir. Bu tekniğin belirlenmesi doktorun sorumluluğundadır. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın durumuna göre doktor karar verir.

FUE tekniğiyle saç ekimi işleminde saç kökleri verici sahadan özel olarak geliştirilmiş mikro motor yardımıyla teker teker çıkarılarak saçsız bölgeye nakli gerçekleştirilir.

FUT tekniğiyle saç ekimi işlemi ise, verici bölgeden bistüri kullanılarak saç köklerini içeren deri şeridi çıkarılır. Daha sonra bu deri parçası, özel mikroskop altında saç köklerine ayrıştırılır. Deri parçasının alındığı alan dikiş atılarak kapatılır.

Her iki yöntemde de toplanan saç köklerinin ekim işlemi benzerdir. FUE tekniği ile saç ekiminde operasyon izi oluşmaz. FUT tekniğinde ise çok ince bir çizgi halinde yara izi kalır. FUE tekniği, bazı avantajlarından dolayı en çok tercih edilen yöntemdir.

Saç ekimi operasyonu öncesinde yapılmaması ve yapılması gereken şeyler nelerdir?

Saç ekiminde başarılı bir operasyon geçirmek için ekim işlemi öncesinde yapılan bir takım uyarılara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu uyarılar hasta sağlığı ve operasyonun başarılı geçmesi için yapılmaktadır. Saç ekim operasyonu öncesi yapılmaması ve yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

Operasyon öncesinde yapılmaması ve yapılması gerekenler;

 • Saç ekim operasyonundan en geç bir hafta önce alkol ve sigara kullanmayı bırakınız
 • Saç ekim operasyonunun bir hafta öncesinden itibaren aspirin ve benzeri kan sulandırıcıları kullanmayı bırakınız
 • Operasyonunun bir hafta öncesinden itibaren kullandığınız saç bakım ürünlerini bırakınız.
 • Saç ekim operasyonundan sonra ilk üç gün saçlar yıkanmayacağından operasyona gelirken banyo yapınız.
 • Saç ekim operasyonuna yüksek motivasyonla ve dinlenmiş olarak geliniz.
 • Saç ekim operasyonuna gelirken giyip çıkarılması kolay eşofman tarzı rahat giysileri tercih ediniz
 • Tedavi olduğunuz başka hastalıklar, başka rahatsızlıklar için kullandığınız ilaçlar var ise doktorunuzla paylaşınız.
 • Operasyona tok olarak gidiniz ve operasyon saatine riayet ediniz.
 • Gerekli saç analizleri ve Kan tahlillerini yaptırmalısınız. Operasyonda kullanılacak anestetik ilaçlara karşı alerjiniz olup olmadığı test edilmelidir.
  Saç Ekimi Sonrası ve Bakım

Saç ekimi operasyonu sonrasında yapılmaması ve yapılması gereken şeyler nelerdir?

Saç ekimi sonrası yapılmaması gerekenler:

 • Operasyon sonrasındaki 12 saat içinde araç kullanmayınız.
 • Ağır işler yapmayın.
 • Operasyon sonrasında özellikle ilk üç gün alkol ve sigaradan uzak durmalısınız.
 • Operasyon sonrasında ilk üç gün saçlarınızı yıkamayın
 • İlk 15 gün süreyle, enfeksiyon riskine karşı, denize, saunaya veya hamama girmeyin. Ağır sporlar yapmayın.

Saç ekimi Sonrası yapılması gerekenler:

 • ilk günleri istirahat ederek geçiriniz.
 • Hekim tarafından verilmiş ilaçlar varsa tarif edildiği şekilde ve düzenli olarak kullanınız.
 • Operasyon bölgesini özellikle 4-6 hafta güçlü güneş ışınlarından koruyun.
 • Operasyon bölgesini çarpma, vurma gibi travmalara karşı koruyun.
 • Tedaviden 3 gün sonra ilk saç yıkamasını yapmalısınız. Saçlarınızı doktorunuzun verdiği losyon ve şampuanla ve yine doktorun tarif ettiği şekilde yıkayın. Saç yıkamaları, 10-15 gün boyunca her gün günde bir defa olacak şekilde yapılır.

Saç ekimi sonrasında saç ekimi yapılan bölgede saç dökülmesi olur mu?

Saç ekimi sonrasında bir iki ay ekilen saçlar dökülmektedir. Daha sonra yeniden çıkar ve hızla uzar. Saç ekiminde kullanılan greftler, ense bölgesinden alınan sağlam ve dökülmeyen, uzun ömürlü greftlerdir. Bu bölgedeki saçlar uzun ömürlü, erkek tipi dökülmeye dayanıklı saçlardır. Alınan kökler artık hiçbir zaman dökülmeyecektir. Ancak iyileşme süreci bitmeden saç dökülmeleri devam edebilir. Bu durumda endişelenmeye hiç gerek yoktur. Dökülenlerin yerine çok güzel sağlam saçlar gelecektir.

Kadınlarda saç ekimi operasyonunun başarı oranı nedir?

Saç dökülmeleri günümüzde sadece bayların sorunu olarak bilinse de kadınlarda da saç dökülme problemleri olabilir. Fakat kadınlarda dökülen saçlar kısa zaman sonra yeniden çıkabilmektedir. Nadiren de olsa bazı kadınlarda dökülen saçlar bir daha geri gelmez. Bunun için kadınlar için de saç ekimi yapılabilmektedir. Ancak, hanımlarda erkeklere göre farklı gelişen bir durum vardır. Şöyle ki erkekte ense kökünden alınan kökler ekilmektedir. Erkeklerin ense kökündeki veya iki kulak arasındaki mesafede bulunan saç kökleri asla dökülmeyen sağlam saçlardır. Bayanlarda ise dökülmeyen saç tipi yoktur. Bu nedenle ekim yapılan greftlerin dökülmeyeceğini iddia edemeyiz.

Başarılı bir saç ekimi operasyonunda fiyat önemli midir?

Saç ekimi operasyonlarında fiyat durumu genel olarak kalitesine göre belirlenmiştir. Bir greft bir lira şeklinde ayarlanmıştır. İstisnalar da olabilmektedir. Fiyatlar saç ekimi merkezinin kalitesine, uzmanın etiketine göre değişmektedir. Yalnız burada fiyatı düşünmekten çok, kaliteye ve güzel bir görünüme odaklanmalıyız. Çünkü güzel ve bakımlı bir saçın sizin psikolojinizi nasıl pozitif anlamda etkileyeceğini bir düşünün. Bunu düşündüğünüzde meblağ gözünüze gelmeyecektir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara