Hemen Fiyat Al

Günümüzde saç ekimi yaptıracakların merak ettiği konulardan biri de saç ekimini hangi uzmanların yaptığıdır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son zamanlarda saç ekimine olan talepte bir artış vardır. Talebin olduğu yerde bunu bu talebi ranta dönüştürmek isteyenler de kuşkusuz olacaktır. Bu alanda en çok dikkat edilmesi gereken konu, saç ekimini yapacak hekimin uzmanlık alanını sorgulamak ve tecrübesini araştırmak olmalıdır. Yasal olarak saç ekimini plastik cerrahi veya dermatoloji alanında uzmanlığı bulunan hekimler yapabilmektedir.

Saç ekiminde uzman doktor seçiminin önemi nedir?

Saç ekimi işlemleri estetik cerrahi uygulamaları içerisinde mütalaa edilmektedir. Yasalarımıza göre saç ekimini plastik cerrahi veya dermatoloji uzmanları yapabilmektedir.

Cerrahi uygulamaları içeren saç ekim işlemi uzmanlık ve hekimlik tecrübesi yanında tasarım yeteneği ve sanatsal yetenek de gerektirmektedir. Operasyonu yapacak hekimin tecrübeli olması ve daha önceleri bu alanda başarılı sonuçlar almış olması çok önemlidir. Bunun için saç ekimi yapacak hekimin sürekli kendini yenilemesi gerekir.

Saç kimi yaptıracak hasta da hekimin bu yönünü yani hekim tecrübesini sorgulamalıdır. Bu amaçla hasta, hekimin kaç yıldır mesleğin içinde olduğunu, kaç saç ekim işlemi gerçekleştirdiğini ve bunların sonuçlarını, ulusal veya uluslararası kongre ve sempozyumlara katılıp katılmadığını, yaptığı yayınların bulunup bulunmadığını sorgulamalıdır.

Başarısız bir operasyon istenmeyen sonuçlara, anormal bir saç görünümüne sebep olabilir. Kötü bir operasyon kişinin psikolojisini daha da kötüleştirir. Hasta kişi, operasyon kusurlarını düzeltmek için uğraşmak zorunda kalabilir.

Günümüzde saç ekimini kimler yapmaktadır?

Saç ekimi cerrahi bir operasyon olması yanında tecrübe ve sanatsal yetenek gerektiren bir uygulamadır. saç ekimi işlemi plastik cerrahlar veya dermatologlar tarafından yapılmaktadır. Estetik bir operasyon olması, dış görünüşe bakan yönü nedeniyle plastik cerrahların uygulama sahasına girer. Diğer taraftan cilt yüzeyinde çalışılan yönüyle de dermatologları ilgilendirmektedir.

Saç ekimi yapılacak merkez nasıl olmalıdır?

Saç ekimini yapacak hekim kadar, klinik de önemlidir. Saç ekimi yapacak sağlık merkezi uygulamanın gerektirdiği her türlü teknolojik donanıma sahip, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yasal kriterlere uygun ve gerekli ruhsatları almış olmalıdır. Saç ekim merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta ve düzenli olarak denetlemektedir.

Saç ekim merkezleri Sağlık Bakanlığı’nın izni ile açılmaktadır. 12/05/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinde “Saç ekim bölümü; merkez bünyesinde, asgari 12 metrekare büyüklüğünde, sterilizasyona uygun olacak şekilde zemini ve duvarları düz ve pürüzsüz, ultraviyole oda sterilizasyon sistemi bulunan, havalandırması uygun şartlarda yapılan, içinde bulundurulması gerekli asgari araç gereç ve ekipmanlar bulunan bağımsız bir mekan içinde kurulur” hükmü bulunmaktadır.

Daha sonra bu tebliğ 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin 10. Maddesinde tıp merkezinin binasının bulunduğu yerin “Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayri sıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi” şartı bulunmaktadır.

Neticede saç ekimi cerrahi bir operasyondur. Cerrahi operasyonların steril ortamlarda yapılması çok önemlidir.

İdeal saç ekimi nasıl olmalıdır?

İdeal saç ekimi için yapılacak işlemler hastanın kararıyla başlar

İdeal saç ekimi, hasta motivasyonu da dahil tedavinin her adımının titizlikle planlanması ile başlar, hazırlık aşamasından sonra ön saç çizgisinin kişinin yüz hatlarına ve yaşına uygun olarak tasarlanması ile devam eder. Ekim için saç köklerinin verici bölgeden seçerek teker teker toplanması, bu saç köklerinin yerleştirileceği kanalların doğal saç köklerinin açı ve yönlerine uygun olarak açılması ve toplanan saç köklerinin bu kanallara hatasız bir şekilde yerleştirilmesi ideal saç ekiminin adımlarıdır. Açılacak kanalların genişlik ve derinlikleri ekimi yapılacak saç köklerinin boy ve çaplarıyla uyumlu olmalıdır.

Özetlenecek olursa ideal saç ekimi için üzerinde durulacak konular şunlardır:

 • Operasyon öncesi muayene ve tetkikler,
 • Hasta motivasyonu,
 • Ön saç çizgisinin tasarlanması,
 • Saç köklerinin yerleştirileceği kanalların genişlik, derinlik, açı ve yönleri,
 • Açılan bu kanallara saç köklerinin hatasız bir şekilde yerleştirilmesi.

İdeal saç ekimini doğal bir görüntünün elde edildiği saç ekimidir. Bunu da ortaya çıkaracak en önemli husus ön saç çizgisinin doğru bir şekilde belirlenmesidir. Ön saç çizgisi, iki kaş arası çizginin 7-11 cm yukarısından başlatılır. Ön saç çizgisine ekilen saçlar dar açılı ve öne doğru olmalıdır. Önden geriye doğru gidildikçe kanalların açıları arttırılmalıdır. Ekim için açılan kanallın derinliği saç kökü uzunluğu ile uyumlu, kanal genişliği de saç kökü çapı ile eşit olmalıdır.
Saç ekimi nasıl yapılır?

Hatalı saç ekimi operasyonunun sonuçları nelerdir?

Her başarısız tedavi sonrası hüsran olduğu gibi saç ekimi tedavisi sonrasında da başarısız bir sonuç çok üzücüdür. Ancak, artık tüm saç ekimi merkezleri düzenli bir şekilde denetimden geçtiği için hatalı ve sorunlu saç kimi ile pek karşılaşılmamaktadır. Tabi bu duruma gelişen teknolojinin de katkısı büyüktür. Çünkü artık tüm işlemler elektronik makineler tarafından yapıldığından işlemler sorunsuz ve hatasız olmaktadır.

Denetimin iyi olması ve aletlerin iyi olması başarılı bir saç ekimi için yeterli değildir. Günümüzde saç ekimi uzmanı olmayan pek çok sağlıkçı saç ekimi yapabildiğini düşünmekte ve iddia etmektedir. Oysa kendi alanı ve tecrübesi olmayan kişiler saç ekiminde başarılı olamaz. Saç ekiminde başarıyı elde etmek isteyen kişiler, merkez araştırırken iyi karar vermeli ve aşağıda sayacağımız özellikleri bir saç ekimi merkezinde aramalıdırlar.

Saç ekimi merkezinde olması gerekenler:

 • Öncelikle saç ekimini gerçekleştiren hekimin mutlaka alanında uzman olması gerekmektedir.
 • Ayrıca uzman olması yeterli değildir. Bu uzmanın alanında tecrübeli ve deneyimli, başarıları ispatlanmış bir hekim olmasında fayda vardır. Bunu öğrenmek için uzmanın kendinden daha önce tedavi hizmeti alan bir hastasının iletişim adresi istemelidir. Hastanın memnuniyeti doktorun iyi olduğunu gösterir.
 • Saç ekimi merkezi hijyen kurallarına uygun olmalı ve uzmanlar steril çalışmaya özen göstermelidir.
 • Sağlık Bakanlığınca olması gereken her türlü yasal izinleri bulundurmalı ve
 • Sağlık Bakanlığınca denetlenen bir merkez olmalıdır.
 • Hasta ile iletişimleri iyi olmalıdır.

Saç ekimini yapacak doktorla iletişim ne derece iyi olmalıdır?

Bu konu üzerinde durulması gereken mühim bir konudur. Başarılı bir saç ekimi operasyonu için doktorun hasta ile iletişimi çok önemlidir. Doktor hastanın istediği saç şekline tam anlamıyla vakıf olmalıdır. Bunun için de iyi derecede iletişim gereklidir ki hasta kafasındaki istediği saç modelini doktoruna tam bir şekilde anlatabilsin.

Ayrıca operasyona başlandığı ilk günden itibaren doktorun istediği tüm tetkikler ve testlerin düzenli ve olması için de iyi iletişim şarttır. Doktor operasyon öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri hastaya öğretmelidir. Doktor hastanın nasıl bir saç istediğini iyi anlar ve tüm şartları bir bir inceleyerek gerekli kararları verirse sonuç başarılı olur.

Nasıl bir saç ekimi yapacağını ve bunun nedenlerini hastası ile paylaşır ve hastayı ikna eder ve hastasını operasyona hazırlar. Doktor ile iletişimin iyi olması operasyon sonrasında da işe yaramaktadır. Hastanın en küçük sorununda doktor hastaya yardımcı olur. Bu nedenle saç ekimi düşünüldüğünde saç ekimi merkezi ve doktoru araştırılmalıdır.

Saç ekimini yapacak doktor estetik cerrah olmak zorunda mıdır?

Saç ekimi işlemleri estetik cerrahi uygulamaları içerisinde sayılmaktaysa da saç ekimini yapacak olan doktorun estetik cerrah olması şart değildir. Dermatologlar da saç ekimi yapabilmektedir. Yasalarımıza göre saç ekimini plastik cerrahi veya dermatoloji alanlarında uzmanlığı bulunan hekimler yani plastik cerrahlar veya dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Saç ekimini yapacak olan doktorun alanında uzman olduğunu nasıl anlarım?

Öncelikle saç ekimini yapacak olan doktorun tıp fakültesi diploması, uzmanlık diploması veya belgesi görülebilir. Ancak hekimin tecrübe ve başarısının anlaşılmasında bu yeterli değildir. Hekimin işinde ne derece iyi olduğunun anlaşılması o kadar kolay değildir.

Doktorun tecrübe ve başarısını anlamak adına;

 • Hekimin konuya ilişkin katıldığı kurslar ve diğer eğitimlere ait katılım belgeleri,
 • Kaç yıldır mesleğin içinde olduğu,
 • Başarıyla gerçekleştirilen saç ekimi operasyonları ve bunlara ait referanslar,
 • Saç ekimi konusunda düzenlenen ulusal veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunduğu tebliğler, konuya ilişkin yaptığı yayınlar,
 • Geçmişte yaptıkları saç ekimi operasyonlarına ait resimler veya diğer belgeler, saç ekimi yaptıran kişilerin adresleri size gösterilebilir. Bu kişilerle görüşerek sonuçlardan duydukları memnuniyet veya şikayetleri değerlendirilebilir.

Saç ekimi operasyonun başarılı geçtiğini nasıl anlarım?

Yukarda saydığımız tüm şartlar göz önünde bulundurularak seçilen bir saç ekimi merkezine gidilerek tedaviye başlanır. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra saç modeline ve yapılması gereken işlemlere karar verilir. Bunun ardından kişideki açıklığın durumuna göre tedavi seansları belirlenir. Açıklık az ise bir, açıklık çoksa daha fazla seansla saç ekimi bitirilir.

Ekimin sonunda saçın yıkama şekli ve yapılması gerekenler hastaya iyice öğretilir. Hastaya saçının hemen çıkamayacağı biraz beklemesi gerekeceği söylenir ki hasta hemen olmadı sanıp morali bozulmasın. Köklerdeki belirgin kızarıklıklar hemen hemen bir hafta sonra tamamen kaybolacaktır. Saç uzamaya başladığından doğal bir görünüm oluşacaktır. Bu nedenle hastaya operasyondan hemen sonra saç ekimi başarısının belli olmayacağı, hatta ilk çıkan saçların döküleceği anlatılmalıdır.

Hasta zaten birkaç ay hafta sonra gelişmeleri kendi gözleriyle görecektir. Saçlarının doğallığını ve sağlıklı uzamasını görünce kişinin özgüveni de artacak ve daha mutlu ve kendinden emin bir yaşam sürecektir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bizimle iletişime geçin
Ara